Termeni de utilizare


Vă rugăm să citiţi cu atenţie următorii termeni de utilizare şi condiţii legale, înainte de a folosi acest website.


Acceptarea termenilor
Acest website (site-ul) este operat de către PepsiCo. Pe parcursul acestui site, termenii „noi”, „nouă” şi „al nostru” se referă la PepsiCo. PepsiCo vă oferă acest site, cuprinzând toate informaţiile, instrumentele şi serviciile puse la dispoziţia Dvs.utilizatorului, cu condiţia acceptării tuturor termenilor, clauzelor, politicilor şi avertismentelor formulate aici. Utilizarea acestui site de către Dvs implică acordul pentru aceşti Termeni de Utilizare. Dacă NU sunteţi de acord cu aceşti Termeni de Utilizare, vă rugăm NU folosiţi acest site.

Corectitudinea şi deplinătatea informaţiilor
PepsiCo nu îşi asumă răspunderea dacă informaţiile puse la dispoziţie pe acest site nu sunt corecte, complete sau actuale. Materialul de pe acest site este pus la dispoziţie strict cu scopul de informare generală şi nu ar trebui să fie acreditat sau să fie folosit drept fundament exclusiv pentru luarea unei decizii fără consultarea altor surse de informare primare, cu o mai mare acurateţe, mai complete sau mai actuale. Ne rezervăm dreptul de a schimba conţinutul acestui site oricând, dar fără să avem vreo obligaţie de a actualiza oricare dintre informaţiile de pe acest site. Sunteţi de acord cu faptul că este responsabilitatea Dvs să monitorizaţi modificările de pe acest site.

Utilizarea acestui site
Întregul conţinut al acestui site (incluzând, fără limitare, textul, design-ul, grafica, logourile, iconiţele, imaginile, clipurile audio, download-urile, interfeţele, codul şi software-ul) reprezintă proprietatea exclusivă deţinută şi controlată de PepsiCo, licenţiatorii săi sau furnizorii săi de conţinut şi este protejată de legea drepturilor de autor, a mărcii înregistrate sau de alte legi aplicabile.Aveţi permisiunea de a accesa, copia, descărca şi de a imprima materialul conţinut în acest site în scop personal şi non-comercial, cu condiţia de a nu modifica sau de a şterge orice avertismente de proprietate care apar în materialul pe care îl accesaţi, copiaţi, descărcaţi sau imprimaţi. Orice altă utilizare a conţinutului acestui site, dar fără a se limita la modificarea, distribuirea, transmisiunea, încărcarea, licenţierea sau crearea altor versiuni derivate din orice material, informaţie, software, produse sau servicii obţinute din acest site este strict interzisă. PepsiCo sau licenţiatorii săi, ori furnizorii săi de conţinut sunt titularii deplini şi totali al materialului pus la dispoziţie pe acest site, incluzând toate drepturile asociate de proprietate intelectuală şi vă furnizează acest material sub o licenţă care este revocabilă în orice moment, după aprecierea exclusivă a PepsiCo. PepsiCo nu garantează şi nici nu declară că utilizarea materialelor de pe acest site nu va încălca drepturile unei terţe părţi care nu este afiliată la PepsiCo.

Ca o condiţie a utilizării acestui site, Dvs nu veţi folosi site-ul în vreun scop illicit sau care se supune interdicţiilor formulate de aceşti Termeni de Utilizare sau orice alte legi aplicabile.

Materialele puse la dispoziţie de către Dvs.
Dvs aţi luat la cunoştinţă că sunteţi răspunzător pentru orice material pe care îl puneţi la dispoziţie prin intermediul site-ului, incluzând legalitatea, siguranţa, adecvarea, originalitatea şi drepturile de autor ale oricărui asemenea material. Nu aveţi permisiunea de a încărca, distribui sau de a publica prin alte mijloace prin intermediul acestui site orice conţinut care (i) este confidenţial, deţinut exclusiv, fals, fraudulos, calomnios, defăimător, obscen, ameninţător, care violează drepturile la intimitate sau la publicitate, care încalcă drepturile de proprietate intelectuală, abuziv, ilegal sau prin alte mijloace imputabil; (ii) poate constitui sau încuraja un atac criminal, poate viola drepturile oricărei părţi sau, altfel, poate genera calomnie sau încălcarea oricărei legi; sau (iii) poate conţine viruşi de software, mesaje electorale politice, scrisori în lanţ, mailuri de masă nesolicitate, sau orice formă de „spam”. Nu vă este permis să folosiţi o adresă de e-mail falsă sau alte asemenea informaţii de identificare, să folosiţi identitatea altei persoane sau entităţi sau o altă asemenea inducere în eroare privind originea oricărui conţinut. Nu vă este permis să încărcaţi conţinut publicitar pe acest site.

Dacă puneţi la dispoziţie un material, şi dacă nu vă indicăm noi altfel, acordaţi PepsiCo şi afiliaţilor săi dreptul nerestricţionat, non-exclusiv, neprivilegiat, perpetuu, irevocabil şi pe deplin transferabil de a folosi, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, crea versiuni derivate, distribui şi afişa astfel de materiale în orice media, în lume. Vă acordaţi în continuare consimţământul că PepsiCo este liber să folosească oricare dintre ideile, conceptele, expertiza pe care Dvs sau persoanele care acţionează în numele Dvs le-aţi pus la dispoziţia PepsiCo. Le conferiţi PepsiCo şi afiliaţilor săi dreptul de a folosi numele pe care Dvs îl puneţi la dispoziţie în legătură cu un asemenea material, dacă aceştia aleg astfel. Toate informaţiile personale furnizate prin intermediul acestui site vor fi tratate în concordanţă cu Politica de Confidenţialitate Online a siteului.

Condiţii legale
Utilizaţi acest site pe propria răspundere. Acest site este pus la dispoziţie ca atare.

PepsiCo se derogă în mod categoric de la orice garanţie de orice fel, fie ea exprimată sau implicată, asemeni oricărei situaţii referitoare la acest Site, incluzând fără limitare garanţia de comercializare implicită, corespunzătoare pentru orice scop particular sau proprie mărcii înregistrate.

Dacă descărcaţi orice material de pe acest site, o faceţi asumându-vă riscurile pe propria răspundere. Sunteţi responsabil pentru orice pagubă produsă sistemului calculatorului Dvs şi pentru orice pierdere de date care rezultă din descărcarea unui oricare asemenea material.

Delimitările răspunderii
ÎN NICIO SITUAŢIE ŞI ÎN NICIO CONJUNCTURĂ LEGALĂ SAU ECHITABILĂ, INDIFERENT DACĂ SE REALIZEAZĂ PE BAZA UNUI PREJUDICIU, SUB CONTRACT, SUB RESPONSABILITATE STRICTĂ SAU ALTĂ MODALITATE, VA FI PEPSICO RESPONSABIL DE ORICE PREJUDICIU DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL SAU DE CONSECINŢĂ CARE SURVINE DIN UTILIZAREA DE ORICE FEL A INFORMAŢIILOR CONŢINUTE AICI, INCLUZÂND, FĂRĂ LIMITARE, DAUNE PRIVIND PIERDEREA PROFITULUI, PIERDEREA BUNĂVOINŢEI, PIERDEREA DE DATE, ÎNCETAREA MUNCII, CORECTITUDINEA REZULTATELOR, SAU DEFECTAREA CALCULATORULUI ORI FUNCŢIONARE ANORMALĂ.

CONSIMŢIŢI ÎN MOD SPECIFIC ŞI SUNTEŢI DE ACORD CĂ NICI PEPSICO ŞI NICI FURNIZORII SĂI NU VOR FI RESPONSABILI PENTRU ORICE COMPORTAMENT DEFĂIMĂTOR, OFENSIV SAU ILEGAL AL ORICĂRUI UTILIZATOR AL SITE-ULUI. SOLUŢIA DVS UNICĂ ŞI EXCLUSIVĂ PENTRU ORICARE DINTRE REVENDICĂRILE DE MAI SUS SAU PENTRU ORICE ALT CONFLICT CU PEPSICO ESTE SĂ ÎNCETAŢI SĂ MAI UTILIZAŢI SITE-UL. DVS ŞI PEPSICO SUNTEŢI DE ACORD CA ORICE TEMEI JURIDIC CARE PROVINE DIN SAU AFLAT ÎN LEGĂTURĂ CU SITE-UL TREBUIE SĂ ÎNCEAPĂ NU MAI TÂRZIU DE UN (1) AN DUPĂ EXERCITAREA OBIECTULUI ACŢIUNII, ORI OBIECTUL ACŢIUNII DEVINE PERMANENT ÎNCHIS. FIINDCĂ UNELE JURISDICŢII NU PERMIT LIMITĂRI REFERITOARE LA CÂT DE MULT DUREAZĂ O GARANŢIE IMPLICITĂ, SAU LA EXCLUZIUNEA SAU DELIMITAREA RĂSPUNDERII PENTRU DAUNE REZULTANTE SAU INCIDENTALE, TOATE SAU O PARTE DINTRE DELIMITĂRILE DE MAI SUS POT SĂ NU FIE APLICABILE IN CAZUL DVS.

Despăgubiri
Sunteţi de acord să apăraţi, să despăgubiţi şi să protejaţi PepsiCo de şi împotriva oricăreia şi tuturor reclamaţiilor, daunelor, costurilor şi cheltuielilor, incluzând retribuţia avocaţilor provenind din sau aflată în legătură cu utilizarea dvs a site-ului.

Avertisment privind drepturile de autor
Doar dacă nu este indicat altfel, imaginile grafice, butoanele şi textul conţinut în acest Site sunt proprietatea exclusivă a PepsiCo şi a filialelor sale. Cu excepţia uzului personal, aceste articole nu pot fi copiate,distribuite, afişate, reproduse sau transmise sub orice formă şi prin orice mijloace, electronic, mechanic, prin fotocopiere, înregistrare, sau prin orice alt mod, fără a fi necesară o permisiune anterioară scrisă din partea PepsiCo.

Mărci înregistrate
Acest Site conţine logo-uri, identităţi de branduri şi alte mărci înregistrate şi mărci de servicii (colectiv, „Mărci”) care sunt proprietatea, sau sunt licenţiate pentru PepsiCo şi filialele sale, licenţiatorii sau furnizorii săi de conţinut. Toate aceste Mărci sunt proprietatea deţinătorilor respectivi de drept. Nimic din conţinutul acestui Site nu ar trebui să fie interpretat drept consimţire, prin aluzie, respingere sau orice alte mijloace, a oricărei licenţe sau drept de a utilize orice Marcă afişată pe acest Site fără permisiunea scrisă a PepsiCo sau o oricărei terţe părţi care poate deţine o marcă afişată pe Site. PepsiCo îşi rezervă toate drepturile care nu au fost exprimate categoric în cadrul siteului sau al conţinutului acestuia. Acest site şi întregul său conţinut, incluzând dar fără să se limiteze la text, design, grafică, interfaţă şi cod, precum şi selecţia şi aranjarea acestora, sunt protejate în calitate de compilaţie aflată sub drepturile de autor ale Statelor Unite şi ale altor ţări.

Link-uri către site-urile unei terte părţi
Ca un avantaj pentru utilizatori, acest Site poate trimite la alte site-uri deţinute şi operate de terţe părţi şi care nu sunt întreţinute de PepsiCo. Cu toate acestea, chiar dacă aceste terţe părţi sunt afiliate PepsiCo, PepsiCo nu are control asupra acestor site-uri cuplate, care au separat termeni de confidenţialitate proprii şi practici ale colecţiilor de date şi politici legale independente de PepsiCo. PepsiCo nu este răspunzător de conţinutul oricăruia dintre site-urile către care se face trimitere şi nu face nicio reprezentare privind conţinutul sau corectitudinea materialelor de pe acest site. Vizualizarea unor asemenea site-uri ale terţelor părţi se face în întregime pe responsabilitatea Dvs.

Limbaj de avertizare privind declaraţiile de previziune
Acest Site poate conţine declaraţii, estimări sau proiecţii care constituie „declaraţii de previziune” aşa cum sunt acestea definite conform legilor federale de securitate ale Statelor Unite. Orice astfel de „declaraţii de previziune” sunt în mod firesc speculative şi au la bază informaţii actuale disponibile, planuri de operare şi proiecţii despre evenimente viitoare sau direcţii. Ca atare, ele fac subiectul unor numeroase riscuri şi incertitudini. Rezultatele actuale şi performanţele pot fi semnificativ diferite faţă de experienţa istorică a PepsiCo şi aşteptările noastre din prezent sau proiecţiile. PepsiCo nu îşi asumă nicio obligaţie de a actualiza public sau de a revizui oricare dintre declaraţiile de previziune.

Jurisdicţia
PepsiCo menţine şi operează acest Site din birourile sale din New York, Statele Unite ale Americii. Aceşti Termeni de Utilizare sunt guvernaţi şi interpretaţi sub incidenţa legilor române. Prin folosirea acestui site, vă acordaţi consimţământul pentru jurisdicţia curţilor situate în New York pentru orice temei juridic care poate proveni din aceşti Termeni de Utilizare. Dacă oricare dintre aceşti Termeni de Utilizare este considerat ilegal, lacunar sau neexecutoriu, atunci acea parte va fi socotită divizibilă şi va fi interpretată în conformitate cu legea în vigoare. Astfel de termeni nu vor afecta validitatea şi aplicabilitatea oricăror prevederi rămase. Nereuşita PepsiCo de a acţiona respectuos în cadrul unei separaţii a acestor Termeni de Utilizare produse de către Dvs sau de alţii nu constituie o derogare şi nu va limita drepturile PepsiCo în funcţie de o astfel de breşă sau al oricărei breşe succesive.